Foreninger, hvis formål er rettet imod Klubbens målgruppe, kan ligeledes til enkelte arrangementer få adgang til faciliteterne efter aftale med leder.

Husets daglige brugere er unge i alderen 13- 21 år. De unge går både i klub og skole her.

Institutioner/foreninger hæfter fuldt ud for eventuelle skader, der sker ved lån af lokalerne.

Der afholdes ingen private fester i lokalerne.

Låneaftale laves mundtlig og skriftlig med Klubbens leder.

Der er adgang til Klubbens udearealer efter Klubbens lukketid.