Du er velkommen til at sende os en "uopfordret ansøgning" til:

klubben-holmesoendergaard@aarhus.dk

Eller:
Klubben Holme Søndergård
Nygårdsvej 5
8270 Højbjerg
Mærket "Uopfordret ansøgning"

På aarhus.dk/job finder du de faste stillinger. Det er også her, du søger.

Vi søger profiler:

 • Med special- og socialpædagogisk viden og interesse.
 • Med en høj grad af engagement og faglighed.
 • Som kan tilbyde differentierede aktiviteter efter de unges interesser og funktionsniveau.
 • Som evner at møde den enkelte unge hvor vedkommende er, og herfra gøre en forskel i den enkeltes liv.

 

Kompetencer

Din kerneydelse er specialpædagogik målrettet og tilpasset den enkelte og gruppen. Du kender til:

 • Handicapforståelse
 • Hvordan information og ny viden indhentes og tilegnes
 • Snoezel og sansestimulation
 • Krop og bevægelse
 • Unge og seksualitet
 • Konflikthåndtering

Du har desuden gennem kurser og efteruddannelse tilegnet dig særlige kompetencer indenfor:

 • Specialpædagogik
 • TEACH
 • IKT
 • TSK
 • Marte Meo

 

I Klubben Holme Søndergård arbejder vi løbende med at udvikle og forankre den attraktive arbejdsplads.

LMU er vores lokale medarbejderudvalg, der både har til formål at sikre medindflydelse og medbestemmelse samt varetage rammerne for arbejdsmiljøet.

Vi udvikler vores kompetencer kontinuerligt således, at vi har de optimale forudsætninger for at løse kerneopgave omkring de unge.

Vi har fokus på, at de fysiske rammer er tilpasset den aktuelle målgruppes behov. Det gælder både på det ergonomiske og teknologiske område.

Dette er med til at understøtte medarbejderne i praksis.

Vi behandler psykiske og fysiske voldshændelser seriøst gennem et systematisk og forebyggende perspektiv; det vil sige tydelige arbejdsgange, uddannelse, supervision og sparring.

Endvidere støtter Klubben økonomisk op om fysioterapeutiske behandlinger og forebyggende træning for hele personalegruppen.

Alle ansatte i Klubben bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø og den attraktive arbejdsplads.

Muligheder for medarbejderne i Klubben Holme Søndergård:

 • Interne kurser (deltagelse i eller afholdelse af).
 • Eksterne kurser (deltagelse i eller afholdelse af).
 • Supervision.
 • Læring på jobbet.
 • Sparring med for eksempel medarbejdere med en særlig funktion eller konsulenter fra PPRS.

 

Medarbejdertilfredshed

Det hænder, at vi har brug for nye tilkaldevikarer. Vi lægger vægt på, at du:

 • Kan lide at arbejde med unge med handicap.
 • Er pålidelig.
 • Er god til at samarbejde.
 • Har et personligt overskud.
 • Kan være til rådighed med kort varsel.
 • Er fleksibel.
 • Har lyst til at arbejde i Klubben Holme Søndergård.
 • Har erfaring med målgruppen.