Vi er glade for at have studerende, da det er med til at udvikle os og bringe den nyeste viden ind på vores skole. Vi møder dig som studerende med en høj grad af tillid til din faglige kunnen på det niveau, du nu er.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at blive studerende i Klubben Holme Søndergård. Så aftaler vi en dato for besøg og forventningssamtale.

 

Forventningssamtale

I din henvendelse oplyser du navn på din praktikvejleder og den afdeling du ønsker ansættelse i.

 • Mødetidspunktet på følgedagen aftales med den enkelte vejleder.
 • Det forventes, at du kommer og får et indblik i vores hverdag og får talt med din vejleder.
 • Vejlederen afsætter ½ time til forventningssamtalen.

Ved dette besøg forventer vi, at du allerede har gjort dig nogle tanker i forhold til at skulle i praktik i Klubben Holme Søndergård, samt hvilke videns-, handle- og personlige mål du har tænkt sig, at arbejde med.

Vi foreslår, at du også har orienteret dig via vores hjemmeside.

 

Følgedagen

Aktiviteter på følgedagen:

 • Rundvisning i Klubben samt præsentation af kollegaer og unge.
 • Billede tages af den studerende til brug på personaleoversigt.
 • Kort gennemgang af målgruppen, de unges støttebehov, vold som udtryksform og TSK.
 • Den studerenes fysiske og psykiske robusthed.
 • Hensyn vi som arbejdsplads skal tage til den studerende – at arbejde med egne svagheder.
 • Udlevering af arbejdsplan (eller fremsendes 2 uger inden praktik start).
 • Forventningsafstemning til arbejdet med videns-, handle- og personlige mål.
 • Ambulancebrev udleveres.
 • Ansættelses dokumenter udleveres og underskrives.

 

Krav og forventninger

Krav til dig som studerende:

 • Du betragter dig selv som en del af medarbejdergruppen, dog med den særlige status som studerende.
 • Du udarbejder læringsmål ud fra gældende studieordning.
 • Du udarbejder læringsmål med implementering af SMTTE modeller.
 • Du udarbejder læringsmål opdelt i Videns-, handlings- og personlige mål.

Vi forventer, at du:

 • Deltager aktivt i dagligdagen, arbejdsopgaver og i Klubbens udvikling.
 • Bruger forberedelsestiden til blandt andet, at udføre faglige som praktiske opgaver, læse ungemapper og udarbejde SMTTE tiltag.
 • Viser åbenhed, faglig nysgerrighed og engagement i arbejdet.
 • Stiller spørgsmål, arbejder selvstændigt, tager initiativ, afprøver faglige holdninger og diskuterer dem i rette forum.
 • Udviser nærvær og evnen til,at reflektere og integrere teoretisk viden og praktisk erfaring, samt delagtiggører dine kollegaer disse faglige overvejelser.
 • Arbejder i Klubbens åbningstid og til arrangementer ifølge årsplanen.

Hvad kan du som studerende forvente:

 • Vejledning i vold som udtryksform heri fysisk og psykisk konflikthåndtering.
 • Undervisning i forflytningsvejledning.
 • Regelmæssig undervisning i tegnstøttet kommunikation (TSK).
 • Vejledning med praktik vejleder eller andet relevant personale 1 time pr. uge.

 

Litteratur

I løbet af praktikken anbefaler vi, at du som studerende stifter bekendtskab med nedenstående litteratur:

 • Handicap Psykologi – En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse af Louise Bøttcher & Jesper Dammeyer.
 • Det eksplosive barn – en ny metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der let bliver frustrerede og er kronisk ufleksible af Ross W. Greene.
 • Børn der er anderledes – hjernens betydning for barnets udvikling. Af Anegen Trillingsgaard.
 • Seksualitet-uanset handicap.
 • Artikel: Organisatoriske stjernestunder- i lyset af en systemisk anerkendende praksis artikel fra MacMann Berg http://macmannberg.dk/wp-content/filer/Organisatoriske-stjernestunder-NY.pdf.
 • Udviklingsforstyrrelser og psykisksårbarhed. Af Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje og Henning Beier
 • Artikel: Low arousal approach ved problemskabende adfærd ved autismetilstande.

 

Dokumenter