Vores mål er at have tilfredse forældre, der ved hvilket klubtilbud deres barn tilbydes, og ved hvad der forventes af dem.

Den daglige, individuelle kontakt sker gennem telefonsamtaler, Aula og kontaktbog/Ipad(Moment Dairy)

Klubben deltager eller arrangerer netværksmøder med skole, aflastning, psykologer, og sagsbehandlere.

Der afholdes et årligt forældremøde i alle vores grupper.

Der er sommerfest og julehygge/nytårskur som fælles forældrearrangementer, hvor søskende og andre pårørende er velkomne

Hvad kan du som forælder forvente af os?

  • I november inviteres alle forældre til orienteringsmøde og rundvisning i Klubben.
  • I maj inviteres forældre, som ønsker eller overvejer en plads hos os til et mere detaljeret informationsmøde om klubtilbuddet – der vil igen være rundvisning.
  • Maj/juni inviteres til individuel samtale, hvor der er mulighed for at lave overlevering af forældres egne erfaringer. En samtale uden unge, men for forældre til unge der er visiteret til Klubben.
  • Inden opstart inviteres forældre og unge til sammen at besøge Klubben.
  • I løbet af juli modtager den unge et velkomstbrev, hvor der vil være fotos af voksne og evt. unge fra egen gruppe samt orientering om, hvem der bliver kommende kontaktmedarbejdere.

Herudover vil der i løbet af maj måned være overlevering af informationer fra Stensagerskolens SFO og fra evt. andre institutioner, hvor der kommer unge fra.Disse informationer udveksles kun med skriftligt samtykke fra forældre.

Almindeligvis er der opstart pr 1.8 det år den unge begynder sit 8. skoleår. Der kan dog være situationer, der gør, at opstart er på andre tidspunkter af året, f.eks. ved flytning eller klubskifte på andre tider af året.

Overlevering fra og til andre institutioner foregår altid med skriftligt samtykke fra forældre eller den unge, hvis man er juridisk myndig.