Al kørsel til og fra klubben er dit ansvar som forælder. Derfor er det dig der bestiller, ændrer og afmelder kørsel.

Vær særlig opmærksom på ændringer i forbindelse med ferie, særlige arrangementer i klubben og ved framelding på fridage og ved sygdom.

Du skal søge kørselsbevilling gennem den unges sagsbehandler. Søg kørselsbevilling i så god tid, at bevillingen kan nå at blive lavet, inden den unge har sin opstart i Klubben.

Bevillinger til handicapkørsel til og fra klubben søges efter §41 for unge under 18 år og søges efter §103 for unge over 18 år.

For unge der bor i Aarhus Kommune skal kørsel bestilles gennem:

Aarhus Kommunes Kørselskontor
Telefon: 8940 6010
Mail: befordring@aarhus.dk

Unge der bor i omegnskommuner skal gennem egen sagsbehandler aftale, hvilket kørselsselskab der er mulighed for at bestille kørsel gennem.

Kørsel

Hjemsendelsestidspunkter på hverdage for alle.

  • Mandag kl. 16:00, 16:45 og 20:15
  • Tirsdag kl. 16:00 og 16:45
  • Onsdag kl. 16:00, 16:45 og 20:15
  • Torsdag kl. 16:00 og 16:45
  • Fredag kl. 16:00 og 16:45

Hjemsendelsestidspunkter i ferier og skolefridag for alle:

  • Alle dage kl. 15:00, 16:00 og 16:45