Holme Søndergård har sat mål for kommunikationen:

 • Vi anerkender og respekterer hinandens roller som henholdsvis unge, forældre og professionelle.
 • Tydelige rammer og klare forventninger til hinanden.
 • En kommunikation der inkluderer – ikke ekskluderer.
 • Let tilgængelige kommunikationskanaler, hvor vi kommunikerer nemt og effektivt, så der frigøres tid til Klubbens kerneopgave for at skabe bedst mulig kvalitet for de unge.
 • Tydelige og fælles retningslinjer for hvor, hvordan og hvornår, vi kommunikerer.
 • Fokus på samskabelse og forældrene som ressource.

Den direkte og konstruktive dialog er en vigtig forudsætning for, at de øvrige kommunikationsredskaber kan støtte og lette kommunikationen.

Den daglige individuelle kommunikation mellem Klub og forældre og foregår via:

 • Samtaler- oftest via mobilen
 • ”Moment Dairy” eller kontaktbog
 • SMS

Derudover er der diverse møder, såsom individuelle forældresamtaler, forældremøder, netværksmøder mv.

Øvrig kommunikation

Generel fælles information, tilmeldinger og materialer foregår via Aula.

De unge har oftest en kørselsordning, så derfor er det kun i begrænset omfang, at forældrene kommer i Klubben og kan tage en direkte kommunikation med medarbejderne. Derfor er det vigtigt, at Klubben sammen med forældrene har fokus på, at kommunikationen fungerer på andre måder.

Den interaktive borgerguide (IBG)

Vi har i klubben valgt en intern kommunikationsplatform da de unge ikke har adgang til Aula.
IBG forgår på interaktive storskærme, hvor de unge kan danne sig et overblik over dagens aktiviteter, måltider, fødselsdage og klubbilleder.

De unge og deres forældre har også adgang til IBG én via egne mobiler og ipads.

Klubbens hjemmeside

Generelle informationer om Klubben findes her på hjemmesiden.

Vi har særlige gode erfaringer med

 • Billeder som dokumentation for de daglige aktiviteter.
 • ”Moment Dairy” som dagligt forbindelsesled mellem hjem, skole og klub.
 • Klubbens Instagram-profil som de unges mulighed for at vise det gode klubliv.
 • Ipads som kommunikationsredskab for leg og læring.
 • Hjemmesiden som informationsplatform særligt for folk udefra.