De unge er delt i to aldersgrupper:

 • Ungdom: For unge mellem 13 og 17 år.
 • Ungdom+: For unge mellem 17 og 21 år.

 

Ungdom

I ungdomsgrupperne kommer de unge fra kl. 14.00. De unge kommer fra Stensagerskolen i Viby og Stensagerskolens 4 ungdomsklasser som holder til i Klubbens lokaler.

Medarbejderne tager imod de unge og sørger for at de kommer godt ind i Klubben.

I Gul og Blå samles unge og voksne og der afholdes samling. Voksne og unge præsenterer i fællesskab dagens program, herunder hvad der er planlagt i understøttende undervisning, samt aktiviteter i og uden for huset. Der italesættes hvilke unge og voksne der er fraværende. Samling kan sluttes af med punktet: Nogen der har noget at fortælle, noget at spørge om?/Noget på hjertet? hvor de unge fx fortæller om det de skal i weekenden, har lavet i weekenden og de laver ”hænge ud med” aftaler.

I Grøn har mange af de unge individuelle skemaer, som er retningsgivende for, hvad den enkelte skal i løbet af dagen. I Grøn er der også samling, for dem der profiterer af det.

Understøttende undervisning er en del af skoledagen og dermed obligatorisk. De unge deltager i understøttende undervisnings ud fra interesse og/ eller relationer.

Eksempler på temaer i understøttende undervisning:

 • Musik og fællessang
 • Naturhold
 • Sansestimulering: Klangmassage, Snoezel, yoga og børste massage
 • Madlavning
 • Kreativt værksted
 • Sociale medier
 • Musical

Fra den understøttende undervisning er der en glidende overgang over i klubaktiviteter og muligheden for, at ”hænge ud med” sine klubkammerater på en anden måde.

Eksempler på klubaktiviteter:

 • Spil både analogt og digitalt
 • Hygge i Caféen, kuglerummet eller orangeriet
 • Bålaktiviteter
 • Musik: synge, spille og lytte
 • Fodbold på multibanen
 • Snoezel/wellness. F.eks.fodbad, børstemassage og spabad
 • Være netcafé/computerrum
 • Fællesspisning

Der er 2-3 aftenåbninger pr uge.

De unge hjælper ofte med borddækning, at præsentere aftensmad og oprydning efter spisning. Spisesituation tilpasses den enkelte unges behov.

Unge der ikke har individuelle skemaer, aftaler efter aftensmaden med de voksne, hvad der skal ske i løbet af aftenen.

Nogle dage er det spontane og frie aktiviteter mens det på andre dage er planlagte aktiviteter.

Alle dage afsluttes med, at personalet og eventuelt den unge formidler dagens aktiviteter i ord og billeder i den unges kalender, Ipad eller kinabog – et supplement hertil er vores IBG (Inter Aktivt Borgersystem), som de unge og forældrene ud over vores storskærme i klubben kan tilgå hjemmefra.

 

Ungdom+

Unge i Ungdom+ kommer primært fra Lyngåskolen og kommunes aktivitetscentre. De kommer oftest samlet fra deres respektive dagsbeskæftigelse. Dog er der enkelte unge der selv benytter offentlig transport fra dagbeskæftigelse til Klubben.

De unge sikres en god modtagelse i deres respektive grupper, som er de samme som i ungdom.

Fællesskab og ungdomsliv vægtes højt og der er stort fokus på selvstændighed og ”flytte hjemme fra” færdigheder. Der er både aktiviteter særskilt for denne gruppe og aktiviteter sammen med ungdomsgruppen, fordi de også har kammeratskabsrelationer her.