Det betyder:

  • Sammenhængende klubtilbud 13 til 20 år. Skiftet fra børneområdet til voksenhandicapområdet, når de fylder 18 år er ofte en stor omvæltning for både den unge og vedkommendes forældre. Derfor er vores sammenhængende klubtilbud med til at bevare det kendte og det trygge i den unges liv.
  • Tæt samarbejde med Stensagerskolen og voksenhandicaptilbud.
  • Samarbejde med MSB om de enkelte unge: netværksmøder og underretninger
  • Kulturelle tilbud for unge der er på døgnforanstaltninger, eller som er gået ud af klubben: deltage i særlige fester og cafearrangementer med ligestillede.
  • Længst muligt i eget hjem: Vi er på den ene side med til at give de unge et attraktivt fritidstilbud og på den anden side med til at aflaste familien, så den unge kan blive boende hjemme så længe som muligt. Effekten udskyder bl.a. en langt mere omkostningsfuld døgnanbringelse