Maden er et basalt grundlag for alle unge i Klubben; et godt og sundt måltid giver både god energi, og er for mange også en social aktivitet.

Alle unge medbringer en eftermiddagsmadpakke mandag til torsdag. Fredag er der altid eftermiddagscafe, hvor klubben sørger for noget lækkert til alle. Så derfor ingen madpakker fredag. Derudover får alle dagligt tilbudt et stykke frugt.

Alle der er i aftenåbning får et aftensmåltid. Menuen kan ses på Klubbens IBGskærme og afspejler årstidens grønt og frugt og tager afsæt i de officielle kostråd.

I det omfang det er muligt, vil vi gerne tage hensyn til jeres og den unges behov. I enkelte tilfælde vil vi bede jer om at medbringe egen specialkost.

De unge er meget velkomne i køkkenet og hjælper til alt efter evner og lyst. Køkkenfaciliteterne bruges også til pædagogiske aktiviteter i et samarbejde mellem den køkkenansatte og pædagogerne.

Se vores elitesmiley

Se alle vores smileyer hos Fødevarestyrelsen.