Klubben er for unge med:

 • Generelle psykiske funktionsnedsættelser.
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
 • Autismespektrumforstyrrelser.
 • Multible funktionsnedsættelser.
 • Fysiske funktionsnedsættelser.

Som specialklub modtager vi alle hjemmeboende unge i alderen 13 til 20 år.

Vi optager primært unge fra Aarhus Kommune og omegnskommunerne.

Klubben Holme Søndergård:

 • Benytter den anerkendende og værdsættende tilgang sammen med forskellige pædagogiske redskaber for at den enkelte unge kan udfolde sine mangeartede talenter og kompetencer.
 • Har til opgave at give den unge muligheder for at udvikle sig i værdige sociale relationer.
 • Har optimale og moderne fysiske rammer, og er beliggende i et naturskønt byområde med gode muligheder for ture i nærmiljøet.
 • Råder over flere busser, hvilket gør det muligt at inddrage hele Aarhus by i dagligdagen.
 • Har ansat uddannede pædagoger, som har særlige kompetencer i forhold til specialpædagogikken.

Klubbens seks værdier udspringer fra visionen om at være det attraktive fritidstilbud for unge mellem 13 og 21 år med varig nedsat og vidtgående fysisk og psykisk funktionsevne.

Klubbens Mål er, at alle disse unge får et fritidstilbud, hvor de bliver en del af en ungdomskultur som er kendetegnet ved at:

 • Alle vores unge kaldes og omtales som unge og ikke børn uanset deres psykiske udviklingsniveau.
 • Ungdomslivet er sjovt og spændende; for nogen er det gentagelser og for andre spontanitet og gang i den. Vi rummer forskelligheden i kraft af vores pædagogik, evne til koordinering og optimale fysiske rammer: der er plads til alle.
 • Vi vægter samvær og aktiviteter hvor de unge får mulighed for at spejle sig i hinanden og lære af deres erfaringer, der hvor det er muligt.
 • De unge trænes i medbestemmelse og ansvar, der hvor det er muligt.
 • Vi er opmærksomme, italesætter, støtter og vejleder i forhold til de unges seksualitet.
 • De unge er på vej mod voksenlivet.

 

Beskrivelse af de 6 værdier

 

Trivsel

 • Alle befinder sig godt.
 • Den enkeltes ressourcer værdsættes og anerkendes.
 • Alle er en del af et fællesskab på egne præmisser.
 • Alle bliver set, hørt og motiveret.
 • Der er tryghed og omsorg til stede.
 • Vores kultur er præget af åbenhed og demokrati.

Udvikling

 • Alle kan lære og vil blive udfordret på passende niveau.
 • Voksne og unge går på opdagelse i hinandens forståelser.
 • Være opmærksomme på både den faglige og personlige udvikling.
 • Bruge både positive og negative erfaringer til at skabe udvikling.
 • Turde tage udfordringer og prøve nyt.
 • Have lyst til at lære.
 • Holde gang i dialogen om viden og erfaring i fællesskabe.

Stolthed

 • Alle er stolte over at være en del af Klubben.
 • Der er glæde ved det, som vi gør.
 • Vi har noget sammen, som vi kan stå inde for.
 • Vi gerne viser frem og fortæller om os selv og Klubben.
 • Vi har et godt ry.
 • Vi er tilfredse med både andres og egne oplevelser og indsatser i Klubben.
 • Vi får anerkendelse udefra.

Troværdighed

 • Alle har tillid til hinanden.
 • Der er overensstemmelse mellem ord og handling.
 • Der er genkendelighed i egne og fælles handlinger i Klubben.

Respekt

 • Alle er mennesker og mennesker er forskellige.
 • Vi accepterer hinandens holdninger.
 • Vi har en anerkendende tilgang.
 • Vi har plads til den forskellighed, som giver dynamik i organisationen.
 • Alle er lyttende og imødekommende.

Engagement

 • Alle har motivation og lyst til samvær og aktiviteter.
 • Alle har lyst til fornyelse og fordybelse.
 • Det er en investering, som altid giver et godt afkast.
 • Det skaber positiv energi, som smitter.
 • Vi gør det, som giver mening.

Med afsæt i de 6 værdier skaber vi et unikt og attraktivt fritidstilbud med de unge i centrum.

Anerkendelse, struktur og tydelighed er grundprincipperne i det pædagogiske arbejde i Klubben Holme Søndergård.

Med udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, kompetencer og personlige udviklingsniveau vælger vi den pædagogisk indsats.

I praksis betyder det, at vi benytter forskellige pædagogiske metoder i forhold til den enkelte unge. Vi samarbejder med forældre og lærere fra de unges skoler og aktivitetstilbud om relevante og opnåelige mål for den enkelte.

Specialpædagogiske tilgange og metoder som Neuropædagogik, TEACCH, Low Aroussal, sansestimulering og sociale historier benytter vi dagligt i vores arbejde.

Aktiviteter og udvikling foregår ud fra et medborgerskabsperspektiv med fokus på ungdomsliv og sociale fællesskaber.

Vi arbejder på både individniveau og gruppeniveau. F. eks har vores unge behov for forskellige systemer til at skabe overblik over dagen. Derfor vil der for nogle unge være individuelle skemaer, mens andre unge kan overskue og håndtere en overordnet plan. For disse unge er det nok at have en oversigtsplan, der er gældende for en hel gruppe.

Kommunikation er et kernebegreb i vores pædagogiske arbejde.

Redskaber til at understøtte kommunikationen er blandt andet: TSK/TTT, Boardmaker, konkreter, PECS, Moment Diary, Go-talk now og AVAZ.