For at være omfattet af målgruppen skal den unge have så omfattende vanskeligheder, at den unge ikke kan være i et alment klubtilbud.

Den unge skal være hjemmeboende og have et skole- eller aktivitetstilbud.

Orienteringsmøde og besøg

Der vil være et forældreorienteringsmøde for 7. klasses unge i efteråret, året før samt et forældreintroduktionsmøde i maj måned samme år, som den unge starter.

Typisk starter de fleste unge 1. august.

Der er altid mulighed for at komme på besøg i klubben både før og efter, der er ansøgt om plads.

Når en plads er tildelt vil klubben kontakte forældrene og der aftales konkret hvordan det individuelle introduktionsforløb vil være.

For at kunne indskrives i klubben, skal der ske en forudgående visitation gennem PPR i Børn og Unge, Aarhus Kommune eller via den hjemkommune, som den unge kommer fra.
Vurderes det, at den unge er omfattet af målgruppen til et særligt klubtilbud, indskrives den unge i Klubben

Den unges aktuelle tilbud skal udarbejde en ”Indstilling til særligt Dag- og eller klubtilbud”.

Find skemaet på Aarhus Kommunes hjemmeside

Denne indstilling behandles efterfølgende af PPR i Børn og Unge, som træffer afgørelse om den unge er omfattet af målgruppen til et særligt klubtilbud.

I vil herefter som forældre få post i jeres E- boks, hvor I giver jeres accept af klubpladsen til PPR.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte PPR og specialpædagogik, pædagogisk konsulent Birgit Høg på tlf. 2338 0153 eller biho@aarhus.dk.

Du skal som forælder henvende dig til din lokale sagsbehandler i din kommune.

Her får du anvisning på hvad du skal gøre.

Find skemaet på Aarhus Kommunes hjemmeside

Sagsbehandleren eller du som forælder kan rette direkte henvendelse til PPR, Børn og Unge, Aarhus Kommune, pædagogisk konsulent Birgit Høg på tlf. 23 38 01 53 eller biho@aarhus.dk.

Unge der har været indskrevet i Klubben Holme Søndergård, men som er på efterskole eller højskole har i forbindelse med ferier mulighed for at komme på aflastning.

Aflastning er en midlertidig ordning i samarbejde med Magistratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse.

Aflastningsordningen er for unge, der endnu ikke er fyldt 21. år, hvor den unge og den unges familie har behov for aflastning i ferier.

Bevillingen er gældende fra uge 42 til og med 31. juli det følgende år.

Aflastning kan tilbydes op til 25 dage i et skoleår.

Aflastningsdagene er mulige på skolefri hverdage.

Se hvornår det er muligt på aarhus.dk/skoleferie.

Sådan søger du

Ordningen skal, på den unges vegne, søges af en sagsbehandler og bevilliges for et skoleår ad gangen.

Sagsbehandleren eller du som forælder kan rette direkte henvendelse til:

PPR Børn og Unge, Aarhus Kommune
Pædagogisk konsulent Birgit Høg
Telefon: 2338 0153
Mail: biho@aarhus.dk

 

 

Den unge udskrives automatisk ved udgangen af den måned hvor vedkommende fylder 21 år eller hvis den unge flytter hjemmefra.

Det er ikke muligt at beholde plads i Klubben Holme Søndergaard, hvis den unge flytter hjemmefra.

Ønsker du at melde den unge ud af klubben?

Udfyld denne udmeldelsesblanket og send den til klubben.