I 2017 var 98% af forældrene i høj grad eller nogen grad tilfredse med Klubben Holme Søndergård.

Hvad synes forældrene er særligt godt?

  • Stor anerkendelse og ros til stedet og medarbejderne for deres indsats i forhold til de unge.
  • Gode faciliteter til de unge - fantastisk sted.
  • Kompetent og dygtigt personale.
  • Samarbejdet mellem klub og forældre.

Hvad siger de unge?

Klubben har i efteråret 2015 lavet en undersøgelse hos de unge.

52 unge har svaret og er heldigvis overordnet godt tilfredse med Klubben.

Tak for jeres bidrag – Klubben vil sammen med de unge bruge svarene til at gøre Klubben endnu bedre.

  

Rapporter om kvalitet, trivsel og tilfredshed